Reprezentační družstva ČR

V rámci ČBF je pravidelně zajišťována činnost reprezentačních družstev dospělých a mládežnických družstev kategorií U20, U18 a U16. Zároveň je v případě účasti na univerziádě sestavováno akademické družstvo, při účasti na MS či OH mládeže i družstva kategorií U19 a U17. Od roku 2012 začíná ČBF zajišťovat činnost reprezentačních družstev 3x3 (družstva jsou řízena Exekutivou ČBF 3x3), od sezóny 2012/13 byla zahájena činnost výběrů U15.

V kompetenci výboru SBT je podávat výboru ČBF návrhy na trenérské obsazení jednotlivých reprezentačních družstev České republiky a provádět průběžnou odbornou oponenturu činnosti těchto družstev. Reprezentační trenéři předkládají výboru SBT ke schválení plán přípravy družstva, širší nominaci a nominaci na akci FIBA. Zároveň v průběhu přípravy informují výbor SBT o proběhlých soustředěních a po ukončení oficiální akce FIBA (OH, MS, Univerziáda, ME) předkládají podrobné hodnocení účasti. Toto hodnocení je projednáno výborem SBT, který ho následně předkládá výboru ČBF s návrhy případných změn pro další období.

Další podrobné informace naleznete v Koncepci řízení činnosti reprezentačních družstev basketbalu.Aktuální informace

18.09.2014

Školení trenérů licence "C"
Praha

V sekci "Školení a semináře / Školení C" naleznete informace o školení trenérů licence C v Praze.

více

16.09.2014

Zápis ze schůze výboru SBT
Praha, 16.9. 2014

V sekci "Dokumenty" naleznete zápis ze schůze výboru SBT, která se konala 16. září 2014 v Praze.

více

11.09.2014

Seminář trenérů
Kladno, 28.9. 2014

V sekci "Školení a semináře / Semináře v ČR" naleznete informace o semináři trenérů v Kladně.

více