Školení trenérů a trenérské semináře

Školení trenérů

Česká basketbalová federace, ve smyslu svého poslání, daného čl. II. Stanov ČBF, uskutečňuje systém vzdělávání trenérů basketbalu, jako službu svým klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev basketbalu v klubech i orgánech ČBF.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti (licence C, licence B, licence A).  Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

Trenérské semináře

Pořádání trenérských seminářů provádí výbor SBT, případně jím pověřené basketbalové subjekty.  Semináře jsou pořádány s cílem dalšího vzdělávání trenérů, zároveň je jejich absolvování jednou z podmínek, jejichž splnění je  vyžadováno při obnovování platnosti trenérské licence.

Případní zájemci o pořádání trenérského semináře jsou povinni nejpozději dva měsíce před jeho konáním předložit jeho obsahovou náplň Výboru SBT. Podmínky pro pořádání seminářů.

 


Další detaily k problematice školení a seminářů lze nalézt v Trenérském řádu ČBF.


RůznéAktuální informace

18.09.2014

Školení trenérů licence "C"
Praha

V sekci "Školení a semináře / Školení C" naleznete informace o školení trenérů licence C v Praze.

více

16.09.2014

Zápis ze schůze výboru SBT
Praha, 16.9. 2014

V sekci "Dokumenty" naleznete zápis ze schůze výboru SBT, která se konala 16. září 2014 v Praze.

více

11.09.2014

Seminář trenérů
Kladno, 28.9. 2014

V sekci "Školení a semináře / Semináře v ČR" naleznete informace o semináři trenérů v Kladně.

více