Vítejte…

Sdružení basketbalových trenérů (SBT) jako součást České basketbalové federace (ČBF) sdružuje trenéry působící v basketbalových klubech, oddílech a školách na území České republiky, jimž byla dle Trenérského řádu ČBF vydána trenérská licence. Činnost SBT se řídí statutem SBT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně závaznými právními předpisy.

Nejvyšším orgánem SBT je celostátní konference, která se schází jednou ročně. Celostátní konference volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor SBT (osmým členem výboru je přímo nominovaný zástupce trenérů NBL a ŽBL), který prostřednictvím svých pravidelných schůzí zajišťuje funkčnost SBT. Schůze výboru SBT se řídí jednacím řádem.

Součástí SBT je Komise mládeže, jejímž hlavním úkolem je komplexní zajištění rozvoje basketbalu dětí a mládeže.

V rámci SBT jsou v jednotlivých oblastech ČR ustanoveny trenérsko - metodické komise (oblastní TMK), které zajišťují především vzdělávání trenérů, výběr a sledování talentované mládeže, spolupráci se školami, spolupráci s oblastními STK, přenos informací z výboru SBT.Aktuální informace

16.09.2014

Zápis ze schůze výboru SBT
Praha, 16.9. 2014

V sekci "Dokumenty" naleznete zápis ze schůze výboru SBT, která se konala 16. září 2014 v Praze.

více

11.09.2014

Seminář trenérů
Kladno, 28.9. 2014

V sekci "Školení a semináře / Semináře v ČR" naleznete informace o semináři trenérů v Kladně.

více

05.09.2014

Seminář trenérů v Turecku
Istanbul, 4. - 5.10. 2014

V sekci "Školení a semináře / Semináře v zahraničí" naleznete informace o semináři trenérů v Istanbulu (Turecko).

více