Vítejte…

Sdružení basketbalových trenérů (SBT) jako součást České basketbalové federace (ČBF) sdružuje trenéry působící v basketbalových klubech, oddílech a školách na území České republiky, jimž byla dle Trenérského řádu ČBF vydána trenérská licence. Činnost SBT se řídí statutem SBT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně závaznými právními předpisy.

Nejvyšším orgánem SBT je celostátní konference, která se schází jednou ročně. Celostátní konference volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor SBT (osmým členem výboru je přímo nominovaný zástupce trenérů NBL a ŽBL), který prostřednictvím svých pravidelných schůzí zajišťuje funkčnost SBT. Schůze výboru SBT se řídí jednacím řádem.

Součástí SBT je Komise mládeže, jejímž hlavním úkolem je komplexní zajištění rozvoje basketbalu dětí a mládeže.

V rámci SBT jsou v jednotlivých oblastech ČR ustanoveny trenérsko - metodické komise (oblastní TMK), které zajišťují především vzdělávání trenérů, výběr a sledování talentované mládeže, spolupráci se školami, spolupráci s oblastními STK, přenos informací z výboru SBT.Aktuální informace

25.09.2014

Výběrové řízení
Trenér RD juniorek U18

Výbor ČBF vyhlašuje výběrové řízení na místo hlavního trenéra pro reprezentační družstvo juniorek U18. Uzávěrka přihlášek je 7. října 2014,...

více

24.09.2014

Seminář trenérů v rámci VIT
Nymburk, 5.10. 2014

V sekci "Školení a semináře / Semináře v ČR" naleznete informace o semináři trenérů v Nymburku. Jedná se o vybrané přednášky ze čtvrtého...

více

18.09.2014

Školení trenérů licence "C"
Praha

V sekci "Školení a semináře / Školení C" naleznete informace o školení trenérů licence C v Praze.

více